כותרות

יום שישי א' בכסלו תשפ"ב 05.11.21


06:10: הכנסת אישְרה לִפְנות בוקר את תַקְצִיב המדינה לשְנת 2022

06:10: תקציב המדינה לשנת 2021 – 432 מיליארד שקלים

06:10: התקציב לשנת 2022 – 452 מיליארד שקלים

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: במשרד הבריאות התקיים אתמול דיון פתוח לציבור בנושא חיסוּן הילדים 

06:10: ההחלטה בנושא חיסון הילדים בישראל תתקבל בקרוב

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-394 נִדבקים חדשים, 114 חולים במַצָב קשה, 118 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,112

06:10: יותר מ-3.975 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא התחסנו

06:10: התַחזית לסוף השבוע: הִתְחַמְמוּת

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בְנְסִיעָה בכְבישים בין עירוניים גם בשעות היום 

 

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

 

פרשת השבוע: פרשת תּוֹלְדֹת

הדלקת נרות: ירושלים 16:10; תל אביב  16:27; חיפה 16:29; באר שבע 16:31

מוצאי שבת: ירושלים 17:24; תל אביב 17:25; חיפה: 17:23; באר שבע 17:26