מבזקים

יום שביעי של מלחמה באירופה

המלחמה באוקראינה נכנסת ליומה השביעי. השַיָירָה הארוכה של כוחות צבא רוסיים, שאורְכָּה 64 ק"מ, מִתקרבת לקייב. יְריות ופִיצוּצִים נִשמעים בקייב ובערים נוספות. רוסיה הִפציצה אתמול מהאוויר את מִגדל הטלוויזיה בקייב ופָגעה באתר ההַנְצָחָה בבאבי יאר. 5 בני אדם נֶהרגו. קְרָבות קשים והַפצְצָצות בעיר חרקיב. 

תוֹרִים ארוכים של מאות אלפי פְּלִיטִים, בהם בעיקר נשים וילדים, במַעַבְרי הגְבול לפולין ולשְכֵנוֹתיה של אוקראינה.

 

התגובות והסנקציות

נְשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הֵגִיב אתמול בחשבון הטוויטר שלו על הפְּגיעה של רוסיה באֲתַר הזיכרון בבאבי יאר. כך כתב: "מה הטַעַם בלְהגיד 'לְעוֹלָם לא שוב' במשך 80 שנה, אם העולם דוֹמֵם? לְפָחות חמישה הרוגים. ההיסטוריה חוזרת על עַצמה".

זלנסקי פנה לפרלמנט האירופי בבקשה לְהִצְטָרֵף לאיחוד האירופי, ואמר, בין השאר: "הוֹכִיחו שאתם איתנו, הוכיחו שלא תְוַותְרו עלינו והוֹכִיחוּ שאתם אָכן אירופים, וכך החיים יְנַצְחו את המָוֶות והאור יְנַצֵח את החושֶך".

נְשיא המועצה האירופית אמר שעל האיחוד לִבְחוֹן בִּרְצינות את הבקשה.

בנְאום השְנתי על מַצָב האוּמה אמר אתמול נְשיא ארה"ב: כוחות אמריקנים לא יִיכָּנסו לאוקראינה. עוד אמר: הדמוקרטיות יְנַצְחו את הדיקְטטורה. כשזה יִיגָמר – פוטין יהיה חַלָש יותר והעולם חָזָק יותר. הנָשיא הודיע כי ארה"ב תִסגור את המֶרְחב האֲוִוירי שלה לכל הטיסות הרוסיות.

מדינות, אִרגונים וחברות מַחְרִיפִים את הסנקציות הכַּלְכָּליות נגד רוסיה ונגד אוליגרכים רוסים המְקוֹרָבים לפוטין.

 

סִיוּע ישְׂרְאלי

מָטוס שלישי של סִיוּעַ הומניטרי יצא מישראל לאוקראינה.

משרד החוץ מְסַיֵיעַ לישְׂרְאלים במַעַבְרֵי הגְבול של אוקראינה. 

הסוכנות היהודית פתחה שש לִשְכוֹת עלייה במַעַבְרי הגְבול של אוקראינה עם פולין, מולדובה, רומניה והונגריה במַטָרָה לְסַיֵיע לגַלי העלייה הצְפויים לישראל.