כותרות

יום רביעי י״ז בשבט תשפ״ב 19.01.22


06:10: מַעֲרֶכֶת הביטָחון הִשְלִימה אתמול ניסויּ מוּצְלָח במַעֲרֶכֶת 'חֵץ 3' ליֵירוּט טילים בליסטיים מִחוץ לאטמוספרה

06:10: עיתון 'כַּלכליסט': מִשְטֶרֶת ישראל הִשְתַמְשָה בתוֹכְנַת הרִיגוּל הישְׂרְאלית 'פגסוס' כדי לִפְרוֹץ מֵרחוק לטלפונים של אֶזרחים יִשְׂרְאלים 

06:10: מְבקר המְדינה בודֵק את השימוּש של המִשטרה באֶמְצָעִים טכנולוגיים

06:10: נְשִׂיא רוסיה יִיפָּגֵש היום עם נְשִׂיא איראן במוסקבה 

06:10: נְשִׂיא טורקיה ארדואן: ייִתָכֵן שהנָשיא יצחק הרצוג יְבַקֵר בקרוב בטורקיה

06:10: נִמשכים הדִיווּחים והסְפקולציות בתִקְשוֹרֶת על מַגָעִים בין היועֵץ המִשפָּטי לממשלה לבין בנימין נתניהו על עִסְקַת טיעוּן

06:10: אין היום לימודים בצְפון רמת הגולן בגלל השֶלֶג הצָפויּ

06:10: אֲתַר החרמון סגור למְבקרים עֵקֶב תְנָאֵי מֶזֶג האֲוִויר

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: קר מהֵרגיל בעונה, גשם בצָפון ובמרכז, שלג בחרמון, בצְפון רמת הגולן ובהרי הגליל

מגפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: ארצות הברית פִּרְסְמָה הַמְלָצָה לאֶזְרָחֶיהָ לְהִימָנַע מנְסיעה לישראל ולעוד 21 מדינות בעולם בְּשֶל תַחלוּאָה גבוהה בקורונה

06:10: מהיום: הבידוּד מְקוּצָר ל-5 ימים

06:10: 30-25 מיליון עֶרְכוֹת בדיקות אנטיגן יחולקו בְּחִינָם לילדים, לקְשישים בבתֵי אבות ובמֶרכְּזֵי יום, למשפחות המְטופלות במַחְלְקוֹת רְוָוחה ולסטודנטים

06:10: שינויים בלוּחַ הנְסיעות של הרַכָּבות והאוטובוסים בְּשֶל מַחסור בנַהָגים

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-65 אלף נִדְבָּקים חדשים, 498 חולים במַצָב קשה, 100 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,340

06:10: 4.405 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 558,661 ישראלים קיבלו את המנה הרביעית

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת