כותרות

יום רביעי ל' בתשרי תשפ"ב 06.10.21


06:10: היום, 6 באוקטובר, מְצַיְינים 48 שנים לִפְרוֹץ מִלחֶמֶת יום הכיפורים

06:10: היועץ לביטָחון לְאומי של ארה"ב: דיפלומטיה היא הדרך הטובה ביותר לְוַודֵא שאיראן לא תַשִׂיג לְעוֹלָם נֶשֶק גַרְעִינִי. אם הדיפלומטיה תִיכָּשֵל – נהיה מוּכָנים לִפְנות לאפשרויות אחֵרות

06:10: נְשיא המדינה יצחק הרצוג יַחנוֹך היום באוקראינה את המרכז לְהַנְצָחַת השואה בבאבי יאר

06:10: מנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג: הטְעָנָה שבִּשביל רֶוַוח אנחנו מְקַדְמִים בכַוָונה תְכָנים שגורמים לאֲנָשים לְהִתְעַצְבֵּן היא לא הֶגְיוֹנִית 

06:10: המְטַפְּלות במְעונות היום מַמשיכות בשביתה במְחָאָה על שְׂכָרָן הנָמוך והמַחסור בכוח אדם

06:10: מאות רופאים מִתְמַחִים הִפְגינו אתמול בירושלים בדְרישה לְקַצֵר את אורֶך התוֹרָנויוֹת בבתֵי החולים

06:10: בדרך ל'אוסקר': הסרט 'וַיְהי בוקר' נִבְחר לסרט הטוב של השנה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,893 נִדבקים חדשים, 489 חולים במַצָב קשה, 197 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,853

06:10: יותר מ-3.630 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-700 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשמים והנִפטרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: עד מחר אפשר לְהִשְתַמֵש גם בתו הירוק הקודם

06:10: התחזית: בלי שינוי של מַמָש