כותרות

יום רביעי כ״ה בטבת תשפ״ב 29.12.21


06:10: שר הביטחון בני גנץ ויו"ר הרָשוּת הפלסטינית אבו מאזן נִפגשו בבֵיתוֹ של שר הביטחון ברֹאש העין

06:10: ישראל מְשַנָה את מְדיניוּת הבִּידוּדים

06:10: הקבינט אִישֵר את צִמְצוּם רְשימת המדינות האֲדוּמות הָחֵל מהלילה

06:10: מהלילה: מקסיקו מדינה אֲדוּמה

06:10: שַפַּעַת העוֹפוֹת: מאות אַלְפֵי עופות ובֵיצים הוּשְמְדוּ במוֹשב מַרְגָלִיוֹת בצפון 

06:10: משרד החַקְלָאוּת אישר יְבוּא של 100 מיליון ביצים

06:10: שַגְרִיר ישראל בבחריין איתן נָאה הִגִיש את כְּתַב הַאֲמָנָתו למֶלֶך

06:10: רון פְּרוֹשְׂאור יְמוּנֶה לתַפקיד שַגריר ישראל בגרמניה

06:10: התחזית: יְרִידה בטמפרטורות, גְשמים מְקומיים

הקורונה – תְמוּנַת מַצָב

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל: 1.47

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-2,972 נִדְבָּקים חדשים, 84 חולים במַצָב קשה, רוּבָּם אינם מְחוּסָנים, 39 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה: 8,243

06:10: 4.217 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת