כותרות

יום רביעי כ״ג בכסלו תשפ״ד 06.12.23


06:10: הבוקר הוּתְרו לפִרסום שְמותיהם של שני חלְלֵי צה"ל שנֶהֶרגו אתמול

06:10: אתמול הוּתְרוּ לפרסום שְמותיהם של 7 לוחמים שנֶהֶרְגו בקְרבות ברְצועה 

06:10: עַד כֹּה פּוּרְסְמו שְמותיהם של 410 חַיָילים וחַיָילות שנָפלו במלחמה

06:10: צה"ל מַרְחיב את הלְחימה בכל רחבֵי הרצועה – בצפון, בדרום, מֵעל ומתחת לקַרקע

06:10: אתמול: יֶרִי מעזה לנגב ולגוש דן; יֶרִי מלבנון לגליל

06:10: בתְגוּבה ליֶרי בצפון: צה"ל תקף את מְקורות האֵש בלבנון 

06:10: דובר צה"ל: מִתְחילת המִלחמה תָקַף צה"ל 20,000 מטָרות ברצועה

06:10: דובר צה"ל: יש בעזה 138 חטופים 

06:10: פְּגישה סועֶרֶת אתמול בין משפְּחות החטופים וחטופות ששוחְרְרו לבין קבינט המלחמה

06:10: שוּחְרַר למַעֲצַר בית חייל המילואים החשוד שירה למָוות באֶזרח בפיגוע הטרור בכניסה לירושלים בשבוע שעבר

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות, גשם מְקומי בצפון ובמרכז