כותרות

יום רביעי כ"ח בחשון תשפ"ב 03.11.21


06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה ליד דמֶשֶׂק 

06:10: מנהיגֵי העולָם הִתְחַיְיבו בגלזגו לַעֲצור את תַהֲלִיך כְּרִיתַת היְעָרוֹת עד שנת 2030

06:10: פְּגישות בגלזגו: ראש הממשלה נפתלי בנט נִפגש אתמול לָרִאשונה עם יורֵש העֶצֶר של בחריין 

06:10: בנט נִפגש אֶתמול עם ראש מֶמשֶלֶת הודו שהִזְמִין אותו לביקור באַרְצוֹ

06:10: במְליאַת הכנסת נמשך הדִיוּן המָרָתוֹנִי על תַקְצִיב המדינה

06:10: אַלְפֵי אנשי ימִין הִפְגִינו אתמול בכיכַּר הבימה בתל אביב נגד הממשלה ונגד תַקְצִיב המדינה

06:10: בכיכַּר רבין בתל אביב נֶעֶרְכָה אתמול עצֶרֶת קטנה לזִכְרוֹ של ראש הממשלה שנִרְצַח במקום

06:10: מְבַקר המדינה: ישראל לא עֲרוּכָה למִתְקְפוֹת סייבר

06:10: תַרְגיל העוֹרֶף: היום יִישָמְעו אַזְעָקוֹת ברַחבֵי הארץ

06:10: הערב ומחר מְצַיְינים את חג הסיגְד של יהודֵי אתיופיה

06:10: התחזית: טמפרטורות גְבוֹהוֹת מהרגיל לעונה

06:10: זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות בְנסִיעָה ברֶכֶב גם בשעות היום בכְבישים בין עירוניים

מגֵפַת הקורונה 

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: הרָשוּיוֹת בארה"ב אישְרו סופִית את חיסונֵי חֶברת פייזר נגד קורונה לילדים בני חמש עד 11

06:10: במשרד הבריאות נֶעֱרָכִים לחיסוּן הילדים 

06:10: ישראל פתוחה לתַיָירים, במִגְבָּלות

06:10: מ-15 בנובמבר יוכלו להיכָּנס לישראל גם תַיָירים שחוּסְנו בחיסוּן הרוסי ספוטניק, במִגְבָּלות

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-394 נִדבקים חדשים, 207 חולים במַצָב קשה, 119 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: כ-80 עובדים זָרים מסין העובדים בצָפון נִדְבְּקו בקורונה, חֶלְקָם מְחוּסָנים בחיסון הסיני 

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,106

06:10: יותר מ-3.964 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא התחסנו