כותרות

יום רביעי כ״ו באדר תשפ״א 10.03.21


06:10: אופטימיות זְהירה במשרד הבריאות: אם מְגָמַת היְרידה בתַחלוּאה תִימָשֵך – לא יהיו הַגְבָּלוֹת נוסָפות בפסח 

06:10: בג"ץ הוציא צַו עַל תְנַאי המַקְפִּיא את הַעֲבָרַת המֵידָע על מִתחסנים ממִשרד הבריאות לרָשויות המְקומיות 

06:10: 3,917,876 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חיסון נגד הקורונה

06:10: מַחְלימים מקורונה יכולים לקבל מנת חיסון אחת שלושה חודשים אחרי שהֶחְלימו

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,933

06:10: בישראל נכון לאתמול: 38,109 חולים פעילים, 1,071 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 664 מהם במצב קשה, 217 מוּנשמים

06:10: המֵגפה בעולם: 2.633 מיליון מתים, 118.385 מיליון נִדבקים

06:10: עוד 13 יום לבחירות לכנסת ה-24

06:10: הלילה מתחילה הצבעה לבחירות לכנסת בנציגויות ישראל בעולם

06:10: שידורי תעמולת הבחירות משודרים ברדיו ובטלוויזיה

06:10: התחזית: עלייה בטמפרטורות, חם ויבש

מִשרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם, על יַקִיריכם ועל כולנו!