כותרות

יום רביעי ט״ז בסיון תשפ״ב 15.06.22


06:10: ישראל וטורקיה פועלות בשִיתוּף פעולה בניסָיון לְסַכֵּל פעולות טרור איראני על אַדְמַת טורקיה

06:10: אַזְהָרַת המַסָע לאיסטנבול –  בדַרְגָה הגְבוהה ביותר

06:10: הבית הלבן: הנָשיא ביידן יְבקר בחודש הבא בישראל, ברָשוּת הפלסטינית ובסעודיה

06:10: העִיצוּמים במערֶכֶת החינוך: הלימודים במְחוז הדרום בגנֵי הילדים, בבתי הספר היְסודיים ובחֲטיבות הבֵּיניים יַתְחִילו הבוקר בשעה 10:00

06:10: החינוך המְיוחד במְחוז הדרום יִפְעַל כְּסִדְרו

06:10: ההִסתדרות הרפואית הודיעה כי הרופאים יִשְבְּתו מחר ומוחרתיים בבתי החולים ובמִרְפָּאות במְחָאָה על אַלימות נגד רופאים 

06:10: נְשִׂיא המדינה יצחק הרצוג הֶעֱניק את פְּרס ביטְחון ישראל לפרויקטים מִצטיינים של צה"ל, המוסָד, שַבַּ"כּ, משרד הביטָחון והתַעֲשיות הביטְחוניות

06:10: הסופר חתן פרס ישראל א"ב יהושע שהלך לעולמו בגיל 85 יוּבָא למְנוחות היום אחה"צ בבית העָלמין בעין כרמל

06:10: היום מתחילים אֵירוּעֵי שְבוּע הספר העברי

06:10: משרד החינוך: 1 מתוך 4 תלמידים בכיתות ד' ששְׂפַת אימָם עִברית מתקשה בהֲבָנַת הנקרא

06:10: הרוב המכריע של תלמידי כיתות ד' ששפת אימָם עַרבית מתקשים בהֲבָנַת הנקרא בערבית

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההדבקה (ה-R) עלה ל-1.51

06:10: בְּשֶל העלייה בתַחֲלוּאה בקורונה ובמספר החולים הקשים: משרד הבריאות מַמְליץ לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סגורים ובהִתְקַהֲלויוֹת

06:10: משרד הבריאות ממליץ לתת מְנַת חיסון שְלישית לילדים בני 11-5

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות