כותרות

יום רביעי כ"ג בתשרי תשפ"ב 29.09.21


06:10: חֶברת פייזר הִגִישה בקשה רִשמית ל-FDA לאישור חֵירום לחיסון ילדים בני 11-5

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט חוזר היום לישראל מניו יורק לאחר נְאוּמוֹ ופְגישותיו בעצֶרֶת האו"ם

06:10: הבחירות בגרמניה: ניצָחוןֹ קל למִפלגה הסוציאל דמוקרטית, עֲדַייִן לא ידוע מי ייִכָּנס לנעליים של מרקל 

06:10: יותר מ-1.2 מיליון מְטיילים ביקרו בחג הסוכות בשְמורות הטֶבע ובגנים הלְאומיים 

06:10: ילדיֵ החינוך הרך והצהרונים שָבִים היום לפעילות

06:10: הקורונה בישראל: בערב החג ובחג אוּבְחֲנו כ-5,000 נִדבקים חדשים, 660 מהחולים במַצָב קשה, 227 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,692

06:10: יותר מ-3.252 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: יותר מ-800 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: הרוב הגדול של החולים במצב קשה, המוּנְשמים והנִפטרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: מ-3 באוקטובר – רק מי שהתחסן בשלוש מנות יְקַבֵּל תו ירוק

06:10: התחזית: עֲלִייָה קלה בטמפרטורות