כותרות

יום רביעי כ"א בחשון תשפ"ב 27.10.21


06:10: וַעֲדַת המוּמְחִים של ה-FDA הִמליצה לְאַשֵר את מַתַן החיסוּן של פייזר לילדים מעל גיל 5

06:10: מִתְקֶפֶת סייבר באיראן: תַקָלוֹת בתַחֲנות דֶלֶק, סִיסְמָאוֹת נגד המִשְטָר על שְלָטים דיגיטליים בכְּבישים

06:10: באיראן מַאֲשִימִים: מְדינה עומֶדֶת מֵאחורי מִתְקֶפֶת הסייבר

06:10: הנָשִׂיא הרצוג בֵּירַך את מלך ירדן בִמְלֹֹאת 27 שנים להֶסְכֵּם השלום בין ישראל לירדן שנֶחְתַם ב-26 באוקטובר 1994

06:10: מְבַקֵר המְדינה: מְדינת ישראל לא עֲרוּכָה לְמַשְבֵּר האַקלים

06:10: וְעידת האַקלים תֵיעָרֵך בגלזגו בשָבוע הבא

06:10: אליזבת מַלכַּת בריטניה בת ה-95 בִּיטְלה את הִשְתַתְפוּתָה בוְועידת האַקלים בגלזגו בהוֹרָאַת רוֹפְאֶיהָ

06:10: השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע הבְּטִיחוּת בדְרָכים

06:10: היום – יום הקולְנוע הישראלי, כרטיס ב-10 שקלים

06:10: התַחזית: בלי שינוי

מגֵפַת הקורונה 

06:10: במשרד הבריאות מַמְתִינִים להַחְלָטַת ה-FDA ונֶעֱרָכִים לחיסוּן הילדים

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-866 נִדבקים חדשים, 236 חולים במַצָב קשה, 136 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,063

06:10: יותר מ-3.915 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו