כותרות

יום רביעי י״ח בטבת תשפ״ב 22.12.21


06:10: הסופָה 'כרמל': גם אתמול – כַּמויות גדולות של גשם, עצים קָרְסוּ, הֲצָפוֹת

06:10: מִפְלַס הכינרת עלה אתמול בסנטימטר

06:10: בנק ישראל הִשִיק מַטְבֵּעַ חדש של 5 שקלים

06:10: הנָשיא הרצוג נִפגש אתמול עם היועֵץ לביטָחון לְאומי של ארה"ב ג'ייק סאליבן המְבקר בישראל 

06:10: 35 טַיָיסים ו-4 טַיָיסות מְסיימים היום את קורס הטַיִס

06:10: החשמל צָפוי לְהִתְיַיקֵר בחודש פברואר

06:10: השבוע מְצַיְינים את שְבוע השָׂפָה העברית

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גשם בצָפון ובמרכז, שֶלֶג בחֶרמון

 מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זַן האומיקרון

06:10: בעולם מְבַטְלים או מַגְבִּילים את חֲגיגות חג המוֹלָד וסוף השנה

06:10: צֶוֶות הטיפול במַגפות מַמליץ על מנה רביעית של חיסון לבני 60 ומעלה ולצִוְותֵי הרפואה

06:10: קבינט הקורונה הֶחליט לְהַרְחיב את התו הירוק והסָגול בחנויות ובקַניונים

06:10: הקבינט הֶחליט: לימודים בזום בערים אדומות וכְתומות שבהן שיעור הילדים המְחוסנים קטן מ-70%

06:10: מיום ראשון – 50% מהעובדים בשֵירוּת הציבורי יַעַבְדו מהבית

06:10: רְשימת המְדינות האדומות מִתְרַחֶבֶת

06:10: מד"א יַפְעיל מִתְחֲמֵי חיסונים בקַניונים

06:10: מקרה ראשון של מוות מאומיקרון בישראל: חולה בן 65 עם מחלות רֶקַע שלא קיבל את מְנת הבוסטר

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,323 נִדבקים חדשים, 82 חולים במַצָב קשה, 40 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: עד אתמול אוּמְתו בישראל 341 חולים בזן האומיקרון, חֲשָד למאות נוספים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,232

06:10: מקדם ההדבקה (ה-R) בישראל עלה ל-1.28

06:10: 4.170 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק אֲחוזים לא גְבוהים מהילדים הִתחסנו עַד כֹּה

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת