כותרות

יום חמישי י״ח בשבט תשפ״ב 20.01.22


06:10: הנָשִׂיא ביידן ערך מְסיבת עיתונאים לציון שנה לִכְניסָתו לבית הלבן

06:10: ביידן: יש הִתְקַדמות בשיחות הגַרעין עם איראן

06:10: נְשִׂיא רוסיה נִפגש אתמול במוסקבה עם נְשִׂיא איראן 

06:10: מִשְלַחַת ישְׂרְאלית הִגִיעה לסודן

06:10: שר ההֲגנה של יוון מַגִיעַ לשיחות בישראל

06:10: וַעֲדַת סַל התְרוּפוֹת הִגִישה לשר הבריאות את רְשימת התְרופות שיִיכָּנְסו לסל בשנת 2022

06:10: נִמשכים הדִיווּחים והסְפקולציות בתִקְשוֹרֶת על מַגָעִים בין היועֵץ המִשפָּטי לממשלה לבין בנימין נתניהו על עִסְקַת טיעוּן

06:10: הלך לעולָמו הבמאי יבגני אריה, מְיַיסד תיאטרון 'גֶשֶר'

06:10: מנכ"ל פייזר אלברט בורלא הוא חֲתַן 'פרס בְּרֵאשית' לשנת 2022

06:10: שינויים בלוּחַ הנְסיעות של הרַכָּבות והאוטובוסים בְּשֶל מַחסור בנַהָגים

06:10: אתמול נִשְבַּר שִׂיא של כל הזְמנים בצְריכת החַשְמל בחורף –  14,735 מגה וואט

06:10: הלימודים בירושלים מַתחילים הבוקר ב-09:00 בשל החֲשַש מהִיוָוצְרוּת  קֶרַח על הכְּבישים והמִדְרָכות בשְעות הבוקר המוקְדָמוֹת

06:10: גם היום אין לימודים בצְפון רמת הגולן בְּשֶל השֶלֶג 

06:10: אֲתַר החֶרמון סגור למְבקרים עֵקֶב תְנָאֵי מֶזֶג האֲוִויר

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: קר מהרגיל בעונה, חֲשַש מֵהִיווצְרוּת קרח על הכבישים

הקורונה – תמונת מצב

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל  ירד ל-1.44

06:10: כ-10% מהחולים בקורונה בישראל כבר חלו בקורונה בעבר

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-72 אלף נִדְבָּקים חדשים, 541 חולים במַצָב קשה, 105 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,362

06:10: 4.415 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 581,584 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת