כותרות

יום רביעי י״ג בכסלו תשפ״ב 17.11.21


06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה ליד דמשק

06:10: משרד החוץ מְטַפֵּל בשִחְרוּר זוג הישראלים העֲצוּרים בטורקיה

06:10: שַגְרירַת ארה"ב באוּ"ם המְבקרת בישראל נִפגשה אתמול עם שר הבִּיטָחוֹן בני גנץ 

06:10: שַעַר הדולר מַמשיך לָרֶדֶת: 3.09 שקלים 

06:10: הָאֵירוֹ מַמשיך לְהֵיחָלֵש: שַעֲרו היַצִיג אתמול – 3.49 שקלים

06:10: עֲלייה של 10% בדִיווּחים על אַלִימוּת במשפחה מִתְחילת השנה

06:10: משפט נתניהו: עֵדוּתוֹ של עֵד המדינה ניר חֵפֶץ, שהיה מְקוֹרָב מאוד למשפחת נתניהו, תַתחיל בשבוע הבא 

מגפת הקורונה:

06:10: מִבְצע חיסוןּ הילדים צָפוי להתחיל בשבוע הבא

06:10: חברת פייזר הִגִישה ל-FDA בקשה לאישור חֵירוּם לתְרוּפה שפִּיתְחָה נגד הקורונה

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עֲלִייָה בתַחלואה באירופה

06:10: שר התַיָירוּת יוצא לרוסיה כדי לְתָאֵם את הנְהָלִים לכניסה לישראל של תיירים המְחוּסָנים בחיסון הרוסי

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-522 נִדבקים חדשים, 137 חולים במַצָב קשה, 91 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,148

06:10: 4.028 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות 

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בְנְסִיעָה בכְבישים בֵּין עירוניים גם בשעות היום

אסור לְהַדְלִיק אש בשְטחים פתוחים!