כותרות

יום רביעי י"ד בחשון תשפ"ב 20.10.21


06:10: המִשטרה עָצְרה 22 חֲשוּדים בהִתְפָּרְעויות בשַערַ שכם במזרח ירושלים

06:10: צה"ל והשַבַּ"כּ ישולבו במַאֲבָק בפְּשיעה בחֶברה העַרבית

06:10: וַעדת החוץ של הסנאט אישְרה את מִינוּיוֹ של טום ניידס לתַפקיד שַגריר ארה"ב בישראל

06:10: התחזית: טמפרטורות נמְוכות מהרגיל בעונה, עד הצוהריים צָפוי גשם קל בצפון ובמרכז

מַגֵפַת הקורונה

06:10: משרד הבריאות: תַת הזַן החדש של הדֶלתא הִגִיע לישראל

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: מיום ראשון – מִתְוֵוה 'הכיתה הירוקה' יִתְרַחב גם ליִישובים צהובים וגם לגני הילדים ומְעוֹנוֹת היום 

06:10: ישראל תְאַפְשֵר למְחוסנים בחיסון הרוסי להיכנָּס לישראל לאחר בְּדיקת קורונה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,486 נִדבקים חדשים, 354 חולים במַצָב קשה, 157 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,021

06:10: יותר מ-3.861 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו