כותרות

יום רביעי ט״ו באדר א׳ תשפ״ב 16.02.22


06:10: רְעִידַת אֲדָמָה בְּעוֹצְמָה 3.2 הוּרְגְשָה בצְפון ישראל לפני דקות אחדות

06:10: רְעידת אֲדמה בעוֹצְמה 3.5 הוּרְגְשָה בצָפון אֶמֶש

06:10: רוּחוֹת מלחמה באירופה: נִמְשֶכֶת המְתִיחוּת בין רוסיה למְדינות המַעֲרָב 

06:10: ביידן בהַצְהָרָה לפוטין: זו מִלְחֶמֶת בְּרֵירָה! רוסיה תְשַלֵם מְחיר עָצוּם! העולָם לא יִשְכַּח!

06:10: פוטין במסיבת עיתונאים עם קנצלר גרמניה במוסקבה: רוסיה לא רוצה מלחמה! החלטנו להחזיר חלק מהכוחות

06:10: באוקראינה דִיווְחו אתמול על מִתְקֶפֶת סייבר נגד אֲתָרֵי האינטרנט של משרד ההֲגָנָה וצְבָא אוקראינה ונגד בנקים מְקומיים

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט שָב הלילה מביקור רִשמי בבחריין

06:10: יוֹרֵש העֶצֶר של בחריין: אַגִיעַ בקָרוב לירושלים 

06:10: מִשְלַחַת מטורקיה צְפויה לְהַגִיעַ לישראל לִקְראת ביקור מְתוּכְנָן של הנָשיא הרצוג בטורקיה

06:10: מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש ינואר ב-0.2% ובשנה ב-3.1%

06:10: הדירות הִתְיַיקְרו ב-2021 ב-11.3%

06:10: אקזיט ישראלי ענק: אינטל רוֹכֶשֶת את החֶברה הישראלית Tower Semiconductor במִגדל העֵמֶק ב-5.4 מיליארד דולר

מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת היְרידה בתַחֲלוּאה באומיקרון

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל -0.7

06:10: המוּמְחים מַזהירים מפני אֲוִוירַת 'סוף קורס': לא 'תַם הטֶקֶס'!

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-23 אלף נִדְבָּקים חדשים, אך מַעֲרִיכִים כי מספר המְאומָתים גדול יותר, 925 חולים במַצָב קשה, 279 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 9,651

06:10: 4.456 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 702,846 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

06:10: התחזית: בלי שינוי

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת