כותרות

יום רביעי ח׳ באדר א׳ תשפ״ב 09.02.22


06:10: סוריה שִיגְרה הלילה טיל נגד מְטוסים לעבר ישראל, הטיל הִתְפּוֹצֵץ באֲוִויר

06:10: אַזְעָקוֹת ופִיצוּצים נִשְמעו הלילה באזור ואדי ערה וצְפון השומרון  

06:10: בִּתְגוּבה לִירִי הטיל מסוריה: ישראל תָקְפה הלילה מַטָרוֹת בסוריה

06:10: כוחות הבִּיטָחון חִיסְלו בשְכם חוּלְיָה של 3 מְחַבְּלים

06:10: כוחות הביטָחון מְחפשים אחרי מְחַבֵּל רביעי השַיָיך לחולְיה שחוּסְלה

06:10: ראש הממשלה צָפוי לְקַיֵים הערב מְסיבת עיתונָאים בנושא יוֹקֶר המִחְיָה

06:10: צֶוֶות של משרד המִשפטים, המוסָד והשַבַּ"כּ יִבְדוֹק את השימוּש שעָשתה המִשטרה בתוֹכְנוֹת רִיגוּל 

06:10: מפכ"ל המשטרה קיצר את ביקורו באיחוד האמירויות עֵקֶב 'פָּרָשַת פגסוס' ושָב אֶמֶש לישראל

06:10: עו"ד גלי בהרב מיארה נִכנסה לתַפקידה כיועֶצֶת המשפטית לממשלה

06:10: נִמְשֶכֶת המְתִיחוּת בין רוסיה לאוקראינה

06:10: מַנהיגֵי צרפת, גרמניה ופולין הִבִּיעוּ תְמִיכָה באוקראינה

06:10: בבנק הדם מְדַוְוחים על מַחְסור במְנות דם וקוראים לציבור לִתְרוֹם דם

מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת היְרידה בתַחֲלוּאה באומיקרון

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל -0.82

06:10: המוּמְחים מַזהירים מפני אֲוִוירַת 'סוף קורס': לא 'תַם הטֶקֶס'!

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-44 אלף נִדְבָּקים חדשים, אך מַעֲרִיכִים כי מספר המְאומָתים גדול יותר, 1,159 חולים במַצָב קשה, 285 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 9,303

06:10: 4.451 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 678,112 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות, גשם בצָפון ובמרכז

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת