כותרות

יום ראשון כ״ה בשבט תשפ״א 07.02.21


06:10: המֶמשלה צְפויה להִתכנס אחר הצהריים לָדון בהֶמְשֵך הצְעדים ליציאה מֵהסֶגֶר

06:10: מהבוקר: אין הַגְבלת מרחק; מוּתָר לִשְהוֹת בבית של אחר; נפתחים עֲסָקים שאינם מְקבלים קהל ועֲסָקים של 'אֶחד על אֶחד'; מותר אִיסוּף עצמי ממִסעדות ומֵחנויות; שְמוּרות הטֶבע והפארקים הלְאומיים נפתחים

06:10: אין עֲדַיִין הַחלטה על פתיחת מַעֲרֶכֶת החינוך והחֲנויות

06:10: ישְׂרְאלים שיצאו מישראל לפני 25 בינואר יכולים לחזור לארץ (לאחר בדיקת קורונה) ולהיכנס כאן לבִידוּד

06:10: בית הדין הפְּלִילִי הבֵּין לְאומי בהאג אישר לחקור חֲשָד לבִיצוע פִּשְעֵי מלחמה על יְדי ישראל וחמאס ביהודה ושומרון ובעזה

06:10: ישראל וארצות הברית הִבִּיעוּ הִתְנגדות להחלטה של בית הדין בהאג

06:10: נִמשכת המְחאה נגד ראש הממשלה: אֲלָפִים הִפגינו אתמול בירושלים, בקיסריה, על גְשרים ובצְמתים בכל רחבי הארץ

06:10: נתניהו יִתְיַיצֵב מחר בבית המשפט בירושלים לדיון במִשְפָּטו

06:10: רות דיין הלכה לעולמה בגיל 103; הנשיא רבלין: אישה שהָפְכָה לאַגָדָה ישְׂרְאלית עוד בחייה 

06:10: מִִניין הנפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,071

06:10: בישראל נכון לאתמול: 71,368 חולים פעילים, 1,697 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 1,131 מהם במצב קשה ובהם 329 חולים המחוברים למכונות הנשמה

06:10: המגֵפה בעולם: 2.331 מיליון מתים, 106.507 מיליון נִדבקים

06:10: עוד 44 יום לבחירות לכנסת

06:10: 39 רְשימות מִתְמוֹדְדוֹת בבחירות לכנסת ה-24

06:10: התחזית: בלי שינוי

משרד הבריאות ומנהלי בתי החולים קוראים לציבור 'לָתת כָּתף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם ועל כולנו!