כותרות

יום ראשון כ״ג באב תשפ״א 01.08.21


06:10: המֶמשלה תָדוּן היום בתַקְצִיב המדינה

06:10: קופות החולים מַתחילות לחסן במנה שלישית של החיסון 

06:10: את המנה השלישית מקבלים בני 60 ומעלה שקיבלו את המנה השנייה של החיסון לפני יותר מ-5 חודשים

06:10: בְּשָלָב זה המנה השְלישית לא נִיתֶנֶת למַחלימים

06:10: רִאשוֹנֵי המִתחסנים במנה השלישית היו נְשיא המדינה יצחק הרצוג ורַעיָיתו מיכל

06:10: נִמשֶכֶת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: ביום שישי אוּבְחנו כ-2,435 נִדבקים חדשים ואתמול – 1,589, 201 מהחולים במצב קשה, 31 מהם מונשמים, מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,473

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: 'התו הירוק': הכְּניסה לאֵירועים שבהם יותר מ- 100 מִשתתפים במקום סָגור או פָּתוח מותרת רק למְחוסנים, למַחלימים, לילדים לא מְחוּסָנים ולמְבוגרים לא מְחוּסנים בני 12 ומעלה שיַצִיגו תוצאה שְלילית בבְדיקת קורונה 

06:10: מיום ראשון 8 באוגוסט: סַרְבָׂנֵי החיסונים יְשלמו מִכִּיסָם על בדיקות קורונה 

06:10: כל החוזרים מחו"ל חַיָיבים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג

06:10: החוזרים מ'מדינות אדומות' חַיָיבים בבִידוּד של שבוע

06:10: ישְׂרְאלי שיָטוּס ללא אישור ל'מְדינה אדומה' – יְשַלֵם קְנָס של 5,000 ש"ח 

06:10: אין כניסה לטרמינל הנוסעים בנתב"ג למְקַבְּלי פנים ולִמְלַוִוים

06:10: שני בני אדם טבעו למוות בחופי הים בסוף השבוע

06:10: מִתְחילת עוֹנַת הרַחֲצָה טָבעו למוות בישראל בחופים וּבבְּריכות 27 בני אדם

06:10: הדֶלֶק הִתְיַיקֵר הלילה בחצות ב-5 אגורות לליטר 

06:10: מְחָאַת החַקלאים נגד הרפורמה בִּיבוא ביצים, ירקות ופירות: החקלאים יַפְגִינוּ אחה"צ מול משְׂרְדֵי הממשלה

06:10: אולימפיאדת טוקיו: נִבְחֶרֶת ישראל בג'ודו זָכתה במדליית אָרָד בתחרות קְבוצתית 

06:10: התַחזית: עוֹמֶס חום כָּבֵד עד קִיצוֹני

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!