כותרות

יום ראשון כ״א בשבט תשפ״ב 23.01.22


06:10: הממשלה צְפוּיה לְהַצְבִּיעַ היום על הֲקָמַת וַעֲדַת חֲקירה ממלכתית בפָרָשַת הצוֹלְלוֹֹת וכְלֵי השַיִט

06:10: משרד הבִּיטָחון חָתַם בשבוע שעבר על רְכישת 3 צוֹלְלוֹת מִתְקַדְמוֹת בגרמניה

06:10: רְעידת אֲדָמָה בעוֹצְמה 3.7 הוּרְגְשה אֱמֶש בצפון

06:10: ארה"ב וגרמניה מַתְחִילוֹת לְפַנוֹת דיפלומטים מאוקראינה

06:10: דוּ"חַ של משרד התְפוּצוֹת: עלייה במספר מִקרֵי האנטישמיות ברחבֵי העולם ב-2021 

06:10: עֶשְׂרוֹת אֲלָפִים טִייְלו בסוף השבוע מצָפון ועד דָרום 

06:10: גם היום: שינויים בלוּחַ הנסיעות של הרַכָּבוֹת והאוטובוסים בְּשֶל מַחְסוֹר בנַהַגים 

06:10: אֲתַר החרמון סגור היום ומחר עֵקֶב תְנָאֵי מֶזֶג האֲוִויר

מגפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל ירד ל-1.3

06:10: מומחים צופים כי השבוע יַגִיעַ השִׂיא במספר החולים ובמספר החולים במַצָב קשה בישראל

06:10: מיום חמישי – שינוי במִתְוֵוה הבידודים לילדים

06:10: מִתְוֵוה הבידודים החדש לילדים: הילדים יַעַרְכו בדיקות אנטיגן בֵּיתִיוֹת פעמיים בשבוע, רק מי שיְקבל תוצָאָה חיוּבית יִיכָּנס לבידוד

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-54 אלף נִדְבָּקים חדשים, 732 חולים במַצָב קשה, 146 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,393

06:10: 4.423 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 592,510 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גשם בצפון, ומהצוהריים גם במרכז

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת