כותרות

ערה"ש תשע"ט

שנה טובה! 

תהא שנת עולם טוב !

 תהא שנת עלייה טובה !

 תהא שנת עברית טובה !

 

הצילום: אופיס

הדלקת נרות : ירושלים 18:17; תל אביב 18:33; חיפה 18:24

קריאת התורה ביום טוב ראשון:  "וה' פקד את שרה כאשר אמר" (בראשית פרק כ"א)

צאת הכוכבים: ירושלים 19:29; תל אביב 19:31; חיפה 19:31

קריאת התורה ביום טוב שני: (פרשת העקדה בראשית פרק כ"ב)

מוצאי החג: ירושלים 19:27; תל אביב 19:29; חיפה: 19:29