כותרות

יום ראשון כ"ז בתשרי תשפ"ב 3.10.21


07:10: התָו הירוק החדש נכנס לתוקֶף היום

07:10: מהיום – רק מי שהִתְחַסֵן בשָלוש מָנות, או מי שקיבל את המנה השנייה לפני פחות מ-5 חודשים  – יְקַבֵּל תו ירוק

07:10: מיום שלישי – גם עובדים במְקומות עבודה שהַכניסה אֲלֵיהֶם מְחַיֶיבֶת תו ירוק – יִצְטָרכו לְהַצִיג תו ירוק או תוצָאות שְליליות של בדיקת קורונה

07:10: מהיום – אין יותר מדינות אדומות שהטיסה אֲלֵיהֶן אסורה לישְׂראלים

07:10: קבינט הקורונה מִתכנס הערב

07:10: המטפלות במְעונות היום פותחות בשְביתה במְחָאָה על שכָרָן הנָמוך והמחסור בכוח אדם

07:10: ארה"ב: עֶשרות אֲלפים הפגינו בעד הזכות של נשים לבצע הפלות

07:10: ברזיל: עֶשרות אֲלפים הִפגינו נגד הנשיא בולסונרו

07:10: הקורונה בישראל: בסוף השבוע אוּבְחֲנו כ-4,855 נִדבקים חדשים, 587 מהחולים במַצָב קשה, 207 מִתוכָם מוּנְשָמים

07:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,778

07:10: יותר מ-3.464 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

07:10: כ-800 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

07:10: כמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשמים והנִפטרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

07:10: התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות