כותרות

יום ראשון כ"ד בכסלו תשפ"ב 28.11.21


06:10: דְאָגָה בעולם ובישראל מפני הִתְפַּשְטוּת הזַן אומיקרון – וריאנט חדש של נְגיף הקורונה שהִתְגַלה לראשונה בדרום אפריקה 

06:10: גוֹבֵר החֲשָש כי זַן האומיקרון מִדַבֵּק יותר ועָמיד יותר לחיסונים

06:10: עד כה הִתְגַלָה בישראל נִדְבָּק אחד בזַן האומיקרון, חֲשָש ל-7 נִדְבָּקִים נוסָפים

06:10: קבינט הקורונה הֶחְליט על שורה של הַגְבָּלוֹת: סְגירת השמיים לתַיָירים, בִּידוּד לכל הישְׂרְאלים החוזרים מכל מְדינה בעולם

06:10: נכון לעַכְשָיו – אֵירוּעֵי חנוכה מִתְקַיְימים כרגיל, על פי הַגְבָּלוֹת התו הירוק

06:10: ישראל הִגְדירה 50 מדינות ביַבֶּשֶת אפריקה כמְדינות אֲדוּמוֹת 

06:10: מְדינות רבות סוגְרות את השמיים לטיסות מדְרום אפריקה

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל ירד ל-1.07

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-537 נִדבקים חדשים בקורונה, 125 חולים במַצָב קשה, 72 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,184

06:10: 4.068 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-670 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: מִשרד הבריאות קורא לציבור להתחסן ולְחַסֵן את הילדים

06:10: שִׂיחוֹת הגַרְעִין מִתְחַדשות מחר בווינה

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת

הערב מַדליקים נר ראשון של חנוכה!

 

התמונה: באדיבות תיק תק +