כותרות

יום ראשון י״ד בשבט תשפ״ב 16.01.22


06:10: הִסְתַייֵם בשלום אֵירוּעַ החֲטִיפָה בבית הכנסת 'בית ישראל' בטקסס

06:10: ארבעת בְּנֵי העֲרוּבָּה שוּחְרְרו בְּרִיאִים ושְלמים, המְחַבֵּל נֶהֱרַג

06:10: דִיווּחים בתִקְשוֹרֶת על מַגָעִים בין היועֵץ המִשפָּטי לממשלה לבין בנימין נתניהו על עִסְקַת טיעוּן

06:10: מאות הִפְגִינוּ אתמול ליד ביתו של היועֵץ המִשפטי לממשלה נגד עִסְקַת טִיעוּן עם נתניהו

06:10: פָּרָשַת הצולְלוֹֹת: הממשלה צְפוּיָה להחליט היום על הַצָעָה לְהָקים וַעֲדַת חֲקירה ממלכתית לחֵקֶר רְכִישַת כְּלֵי השַיִט

06:10: גם בסוף השבוע: הִתְפָּרְעוּיוֹת של בדואים בנגב

06:10: מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש דצמבר ב-0.3%

06:10: הדירות הִתְיַיקְרו בְּשנה ב-10.6%

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: עֶשְׂרות אַלְפֵי יִשְׂרְאלים שוהִים בבידוד

06:10: כ-6,700 אנשי צֶוֶות רְפוּאִייִם חולים או מְבודָדים

06:10: מַחְסוֹר גדול בגַנָנוֹת ובסַיָיעוֹת בגני הילדים 

06:10: שינויים בלוּחַ הנְסיעות של הרַכָּבות והאוטובוסים בְּשֶל מַחסור בנַהָגים

06:10: הערב – ערב ט"ו בשבט

הקורונה – תמונת מצב

06:10: בישראל יותר מ-275 אלף חולים פְּעילים

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-40 אלף נִדְבָּקים חדשים, 386 חולים במַצָב קשה, 92 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,304

06:10: 4.391 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 520,814 ישראלים קיבלו את המנה הרביעית

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: קר וגָשוּם

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת