כותרות

יום ראשון י״ב באדר א׳ תשפ״ב 13.02.22


06:10: רוּחוֹת מלחמה באירופה: גוֹבֶרֶת המְתִיחוּת בין רוסיה למְדינות המַעֲרָב 

06:10: ביידן ופוטין שׂוֹחֲחו אתמול בטלפון במֶשֶך 62 דקות

06:10: מְדינות רבות קוראות לאֶזְרְחיהן לָצֵאת מאוקראינה

06:10: ישראל קורֵאת לכל הישְׂרְאלים השוֹהִים באוקראינה לַעֲזוֹב את המדינה מִייד

06:10: ישראל מַחְזִירה מאוקראינה הביתה את משפְּחות הדיפלומטים הישְׂרְאלים ואת שְליחֵי ההוֹרָאָה 

06:10: הצֶוֶות של משרד המִשפטים, המוסָד והשַבַּ"כּ שבּדק את השימוּש שעָשתה המִשטרה בתוֹֹכְנוֹֹת רִיגוּל צָפוי לְהַגִיש לראש הממשלה את תוצְאות הבדיקה בקָרוב

06:10: שֵירוּתֵי הביטָחון של טורקיה עָצרו חוּלְיָה איראנית שתִכְנְנָה לִרְצוֹחַ בטורקיה איש עֲסָקִים ישְׂרְאלי 

מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת היְרידה בתַחֲלוּאה באומיקרון

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל -0.74

06:10: המוּמְחים מַזהירים מפני אֲוִוירַת 'סוף קורס': לא 'תַם הטֶקֶס'!

06:10: ביום שישי אוּבְחֲנו כ-22 אלף נִדְבָּקים חדשים, אך מַעֲרִיכִים כי מספר המְאומָתים גדול יותר, 999 חולים במַצָב קשה, 244 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 9,466

06:10: 4.454 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 691,328 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

06:10: התחזית: עוד עלייה בטמפרטורות

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת