כותרות

יום ראשון י׳ בכסלו תשפ״ב 14.11.21


06:10: בית משפט בטורקיה הֶאֱרִיך את מַעֲצָרָם של בנֵי הזוג ממודיעין שנֶעֶצְרו אחרי שצִילְמו את אַרְמונֹוֹ של ארדואן 

06:10: משרד החוץ מְטַפֵּל בשִחְרוּר העֲצוּרים בטורקיה והֲשָבָתָם הביתה

06:10: כ-200 שְׂרֵפוֹת פָּרְצוּ בסוף השבוע בשְטָחים פְּתוחים בצָפון ובמֶרכז

06:10: מאות תושבים פּוּנוּ מבָּתֵיהֶם וחָזרו אֲלֵיהֶם אחרי שהוּשְׂגָה שְלִיטָה על האש

06:10: עד סוף החודש אסור לְהַדְלִיק אש ביִישוּבים, בשְטחים פתוחים, ביְעָרוֹת, בפארקים, בשְמוּרוֹת טֶבַע ובגַנִים

06:10: בְּשֶל מֶזֶג האֲוִויר: מַסְלוּלֵי טיול בכרמל, בגליל המערָבי ובשְפֵלַת יהודה נִסְגְרוּ בסוף השבוע

מגפת הקורונה:

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עֲלִייָה בתַחלואה באירופה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-449 נִדבקים חדשים, 153 חולים במַצָב קשה, 98 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,140

06:10: 4.016 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: מנכ"ל משרד הבריאות צָפוי לְאשר חיסון ילדים מעל גיל 5 בישראל 

06:10: במשרד הבריאות נֶעֱרָכִים לחיסוּן הילדים

06:10: התחזית: חם מהרגיל בעונה, רוחות מִזְרחיות חזקות, גְשמים מְקומיים בדרום ובמזרח

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בְנְסִיעָה בכְבישים בֵּין עירוניים גם בשעות היום

אסור לְהַדְלִיק אש בשְטחים פתוחים!