כותרות

יום ראשון י״ג בסיון תשפ״ב 12.06.22


06:10: סוריה: שְׂדֵה התְעוּפָה של דמשק נִיזוֹק ביום שישי לפנות הבוקר בתְקיפה של חֵיל האֲוויר של ישראל 

06:10: העִיצוּמים במערֶכֶת החינוך: הלימודים במְחוז ירושלים בגנֵי הילדים, בבתי הספר היְסודיים ובחֲטיבות הביניים יַתְחִילו הבוקר בשעה 10:00

06:10: החינוך המְיוחד במְחוז ירושלים יִפְעַל כְּסִדְרו

06:10: נהג מרהט פָּרַץ מַחְסום של המִשטרה בצוֹמֶת בֵּית דָגָן והָרַג שוטר מִתְנַדֵב שעמד במַחסום

06:10: 18 אוטובוסים עלו באש בליל שבת בתחנה המרכזית בצפת, חֲשָד להַצָתָה

06:10: כ-170 אלף איש הִשְתַתְפו במִִצְעַד הגַאֲוָוה שנֶעֱרַך בתל אביב ביום שישי 

06:10: בצרפת מִתקיימות היום בְּחירות לפרלמנט 

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההדבקה (ה-R) עלה ל- 1.42

06:10: משרד הבריאות מַמְליץ למבוגרים ולאוכלוסיות בסיכון לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סגורים ובהִתְקַהֲלויוֹת

06:10: התחזית: היום ומחר – יְרידה בטמפרטורות