כותרות

יום ראשון ד' בחשון תשפ"ב 10.10.21


06:10: מאות רופאים מִתְמַחִים הפגינו אתמול בתל אביב והִגִישו מִכתְבֵי הִתְפַּטְרות 

06:10: שְנת הלימודים האקדמית נִפתחת היום

06:10: קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל באה אֶמֶש לביקור בישראל

06:10: קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ הִתְפַּטֵר אתמול לאחר שנֶחְשַד בשוֹחַד

06:10: פְּרס נובל לשלום יוענַק השנה לעיתונאית מהפיליפינים ועיתונַאי מרוסיה

06:10: היום נִפְתָח שְבוע העֲלייה

06:10: בעולם מְצַיְינים היום את יום בריאות הנֶפֶש 

06:10: האיחוד האירופי אִישֵר מְנַת חיסון שלישית לבנֵי 18 ומעלה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: הֲקָלותֹ במדיניות בידוד התלמידים בשעות הלימודים ביִישובים ירוקים

06:10: עד 17 באוקטובר אפשר לְהַצִיג תְעודת מִתְחַסֵן במקום תו ירוק חדש

06:10: בּוּטַל התו הירוק באטרקציות בִּשְטָחים פתוחים

06:10: ממחר מְבוּטָל התו הירוק גם בחֲלָלִים פתוחים במִסעדות ובִבריכות שְׂחִייָה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-872 נִדבקים חדשים, 464 חולים במַצָב קשה, 193 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,897

06:10: יותר מ-3.731 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: בלי שינוי