כותרות

יום ראשון ג׳ בסיון תשפ״ד 09.06.24


06:10: כוחות צה"ל, שב"כ וימ"מ חִילְצוּ אתמול מֵרצועת עזה 4 חטופים חיים

06:10: במִבצע ההרואי לְשִחְרוּר החטופים נֶהֱרַג פַּקַָד אַרנוֹן זְמורה – מְפַקֵד בימ"מ

06:10: אתמול: כַּטב"מים ויֶרי מלבנון לגליל העֶליון ולגליל המערבי; יֶרי מעזה לעוטף

06:10: חֵיל האֲוִויר תוֹקַף מַטָרות בלבנון

06:10: רִבְבוֹת בני אדם הִפְגִינו אתמול נגד הממשלה בתל אביב, בירושלים, בקיסריה ובמוקְדים רבים ברחבֵי הארץ בדְרישה לְהָשִיב את כל החטופים הביתה ולְקַיֵים בחירות

06:10: בהפגנה בתל אביב: המִשטרה הפעילה מַכְתָ"זִית ועָצרה 33 מפגינים

06:10: היועֶצֶת המִשפטית לממשלה במִכתב לראש הממשלה: יש לְהָקִים בהֶקְדֵם וַעֲדַת חקירה מַמְלַכְתִית לחֲקירת אֵירוּעֵי המִלחמה

06:10: מזכיר הממשלה בתְשובה ליועֶצֶת המשפטית לממשלה: טֶרֶם בָּשְלָה השעה לַחקור את המִלחמה ומה שקָדַם לה

06:10: האוּ"ם הִכְניס את ישראל ל'רְשימה השְחורה' של מדינות ואִרגונים הפוגְעים בילדים באֲזוֹרי סִכְסוּך 

06:10: התחזית: יְרידה נִיכֶּרֶת בטמפרטורות, הֲקָלָה בעוֹמֶס החום