כותרות

יום חמישי י״ב בטבת תשפ״ב 16.12.21


06:10: סוריה: ישראל תָקפָה הלילה מֵהָאֲוִויר בדְרום המְדינה

06:10: הִסְתַיְימָה שְבִיתַת האחים והאחיות 

06:10: הדירות הִתְיַיקְרו בְּשנה ב-10.3%

06:10: מַדַד המְחירים לצָרְכָן ירד בחודש נובמבר ב-0.1%

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות וגשם בעיקר בצפון

 מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זן האומיקרון

06:10: ממחר: תו ירוק בקַניונים

06:10: הממשלה הֶאֱריכה בשבוע את התַקָנוֹת להַגְבָּלַת הכניסה לישראל והיְציאה מִמֶנָה 

06:10: משרד הבריאות מַמְליץ להוסיף לרְשימת המדינות האדומות את איחוד האמירויות ו-6 מדינות באירופה מיום שני

06:10: בריטניה ודנמרק – מדינות אדומות הָחֵל מהלילה

06:10: חֶברת מודרנה: מְנַת הדַחַף מַגְבירה את ההֲגָנָה מִפְּנֵי זן האומיקרון

06:10: ישראל תִתְרוםֹ מיליון מְנות חיסון נגד קורונה למְדינות באפריקה וחצי מיליון מָנות לאוקראינה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-527 נִדבקים חדשים, 81 חולים במַצָב קשה, 43 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,227

06:10: 4.137 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק כ-10% מהילדים התחסנו עד כה

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים

משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן גם נגד השַפַּעַת