כותרות

יום חמישי כ' באב תשפ"א 29.07.21


06:10: צֶוֶות המומחים למגֵפות ממליץ לתת מְנת חיסון שְלישית למבוגרים

06:10: מנכ"ל משרד הבריאות צָפוי להחליט בשְאלה האם לָתת מנה שְלישית של החיסון ולמי ולהביא את הַמְלָצָתו לשולחן הממשלה

06:10: נִמשֶכֶת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אוּבְחנו כ-1,810 נִדבקים חדשים, 149 מהם במצב קשה, 29 מִתוֹכָם מוּנְשָמים, מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,462

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: 'התו הירוק' נכנס לְתוֹקְפּוֹ היום: כְּניסה לאֵירועים שבהם יותר מ- 100 מִשתתפים במקום סָגור או פָּתוח מותרת רק למְחוסנים, למַחלימים, לילדים לא מְחוּסָנים ולמְבוגרים לא מְחוּסנים בני 12 ומעלה שיַצִיגו תוצאה שְלילית בבְדיקת קורונה 

06:10: מיום ראשון 8 באוגוסט: סַרְבָׂנֵי החיסונים יְשלמו מִכִּיסָם על בדיקות קורונה 

06:10: כל החוזרים מחו"ל חַיָיבים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג

06:10: החוזרים מ'מדינות אדומות' חַיָיבים בבִידוּד של שבוע

06:10: ספרד, קירגיסטן, בריטניה, גיאורגיה, קפריסין וטורקיה נִכנסו לרְשימת 'המְדינות האדומות'

06:10: ישְׂרְאלי שיָטוּס ללא אישור ל'מְדינה אדומה' – יְשַלֵם קְנָס של 5,000 ש"ח 

06:10: אין כניסה לטרמינל הנוסעים בנתב"ג למְקַבְּלי פנים ולִמְלַוִוים 

06:10: אולימפיאדת טוקיו: עוד יום ללא מדליות עבר על הספורטאים היִשראלים

06:10: התַחזית: עוֹמֶס חום בינוני עד כָּבֵד בסוף השבוע

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!