כותרות

יום חמישי כ״ט בתמוז תשפ״ב 28.07.22


06:10: ראש הממשלה יאיר לפיד נִפגש אתמול בעמאן עם מלך ירדן עבדאללה השני

06:10: בית משפט במוסקבה ידון היום בשאלת הֶמְשך פעילותָה של הסוֹכְנות היהודית ברוסיה

06:10: המִשלחת המִשפטית של משרד החוץ יצאה הלילה לרוסיה כדי לְטפל במַשְבֵּר עם הסוכְנות היהודית 

06:10: ארה"ב: הבנק המֶרכזי הֶעֱלָה את הריבית ב-0.75% ל- 2.5%

06:10: החַשְמַל לצָרְכָן הבֵּיתִי יִתְיַיקֵר ב-1 באוגוסט ב-8.6%

06:10: נִמְשָך המַשָׂא ומַתָן בין משרד האוצָר להִסתדרות המורים על שְׂכַר המורים והגננות

06:10: ארה"ב: גל חום בצפון המדינה, שרפות ענק בקליפורניה

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: שַגְרירות ישראל באוקראינה פִּרְסְמה אַזְהָרַת מַסָע לאוקראינה בדָגֵש על אומן

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) – 0.8

06:10: שִׂימוּ לב! השבוע  – שינויים בלוח הרַכָּבות בקַו חיפה תל אביב בְּשֶל עבודות

06:10: התַחזית: חם מהרגיל בהרים ובִפְנים הארץ והָבִיל במישור החוף, עומֶס חום כָּבֵד ברוב האֲזורים

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!