כותרות

יום חמישי כ״ו בטבת תשפ״ב 30.12.21


06:10: ארגון הבריאות העולָמִי: חשש מצונאמי של קורונה

06:10: הלילה נִכנס לתוֹקֶף מִתְוֵוה הבידוּדים הֶחדש 

06:10: דוּ"חַ העוֹנִי של הביטוחַ הלְאומי: בישראל כִּמעט 2 מיליון עֲנִייִם, כְּמַחֲצִיתָם ילדים

06:10: מִתחילת השנה נִרְצְחו בחֶברה העַרְבית 125 בנֵי אדם

06:10: בְּשֶל בְּעיות בְּטִיחוּת: המִשטרה אוסֶרֶת לקיים את הִילוּלַת הבאבא סאלי בנְתיבות בשבוע הבא

06:10: עלייה בתַחלואה בשַפַּעַת בישראל

06:10: התחזית: טמפרטורות רגילות לעונה, בסוף השבוע – גשם

הקורונה – תְמוּנַת מַצָב

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל: 1.53

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-2,554 נִדְבָּקים חדשים, 89 חולים במַצָב קשה, רוּבָּם אינם מְחוּסָנים, 39 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה: 8,243

06:10: 4.222 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת