כותרות

יום חמישי כ"ט בחשון תשפ"ב 04.11.21


06:10: הכנסת אישְרה לִפְנות בוקר את תַקְצִיב המדינה לשְנת 2021

06:10: היום תַצְביִּעַ הכנסת על תַקְציב 2022 ועל חוק ההֶסְדֵרים

06:10: הסנאט האמריקני אישֵר את מִינוּיוֹ של טום ניידס לתַפקיד שַגְרִיר ארה"ב בישראל

06:10: היום לפני 26 שנה, ב-4 בנובמבר 1995, נִרְצַח בישראל ראש המֶמשלה יצחק  רבין

06:10: היום מְצַיְינים את חג הסיגְד של יהודֵי אתיופיה

06:10: הִסְתַיֵים תַרְגיל העוֹרֶף

06:10: התַחזית לסוף השבוע: הִתְחַמְמוּת

06:10: זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות בְנְסִיעָה ברֶכֶב גם בשעות היום בכְבישים בין עירוניים

מגֵפַת הקורונה 

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: במשרד הבריאות יתקיים היום ב-15:00 דיון פתוח לציבור בנושא חיסוּן הילדים ואחריו תתקבל ההחלטה

06:10: ישראל פְּתוחה לתַיָירים, במִגְבָּלות

06:10: מ-15 בנובמבר יוכלו להיכָּנס לישראל גם תַיָירים שחוּסְנו בחיסוּן הרוסי ספוטניק, במִגְבָּלות

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-457 נִדבקים חדשים, 194 חולים במַצָב קשה, 118 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,109

06:10: יותר מ-3.970 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא התחסנו