כותרות

יום חמישי כ״ו בניסן תשפ״א 08.04.21


06:10: עם ישראל מִתְיַיחֵד היום עם זֵכֶר 6 מיליון קורבנות השואה ומחבק את הניצולים

06:10: יום הזיכרון עומד השנה בסימן: 'עַד היְהודי האחרון – 80 שנה לתְחילת ההַשְמָדָה ההֲמוֹנית'

06:10: בישראל חיים כיום 178,400 ניצולֵי שואה

06:10: 15,121 ניצולֵי שואה הלכו לעולָמָם בישראל השנה, 900 מהם נִפְטְרו מקורונה

06:30: אֵירועֵי יום הזיכרון לשואה ולגְבורה נִפתחו אֶמֶש בטֶקֶס ממלכתי ב'יד ושם' בירושלים ובטְקסים בכל רַחבי הארץ

06:10: הבוקר ב-10:00 תִישָמַע ברחבי הארץ צְפירת דוּמִייָה של שתי דקות

06:10: טקסי זיכרון יתקיימו היום בבתי הספר, במוסדות ציבור ובמחנות צה"ל

06:10: בכנסת יִתקיים הטֶקֶס 'לכל איש יש שם' – קְריאת שמות הקוֹרְבָּנוֹת

06:10: אחה"צ יתקיים 'מצעד החיים' שיהיה מקוון ויעמוד בסימן 'רפואה בשואה'

06:10: יום הזיכרון יִינָעֵל לִפְנות ערב בעצֶרֶת במוזיאון לוֹחֲמֵי הגֶטָאוֹת בקיבוץ לוֹחֲמֵי הגֶטָאוֹת

06:10: סוריה דִיוְוחה הלילה על תְקיפה ישְׂרְאלית ליד דמשק

06:10: דיווח: ביישובי אצבע הגליל נשמעו הֵדִים של הִתְפּוֹצְצוּת טיל נ"מ סורי ששוגַר לעבר מָטוס ישְׂראְלי והִתְפּוצֵץ באזור דְרום לבנון, קרוב לגְבול עם ישראל

06:10: לִקראת יום העצמאות: מְטוֹסֵי חֵיל האֲוִויר עורכים בימים אלה אִימוּנים למַטַס החגיגי בשמֵי הארץ

06:10: נִמְשֶכֶת מְגָמַת היְרידה בתַחלוּאה בקורונה בישראל

06:10: 4,891,245 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חִיסוּן נגד הקורונה

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 6,261

06:10: בישראל נכון לאתמול: 4,888 חולים פעילים, 481 מהם מְאוּשפזים בבתי החולים, 309 מהם במצב קשה, 157 מוּנשמים

06:10: המַגֵפה בעולם: 2.915 מיליון מתים, 133.937 מיליון נִדבקים

06:10: התחזית: יְרידה נִיכֶּרֶת בטמפרטורות