כותרות

יום חמישי כ"ב בחשון תשפ"ב 28.10.21


06:10: וַעֲדַת הכְּסָפים אִישְרה לְהָביא את תַקְצִיב המדינה לקְריאה שְנייה ושְלישית בכנסת

06:10: הכנסת תָדוּן בתַקְציב המְדינה בשבוע הבא

06:10: התַקְציב לשנים 2022-2021 –  609 מיליארד שקלים

06:10: ישראל עובֶרֶת לשְעוֹן חורֶף: במוצ"ש מְזִיזִים את השָעון שעה אחת אֲחוֹרַנִית

06:10: בית המשפט העֶליון ביוון פסק כי השְחִיטָה הכְּשֵרָה מְנוּגֶדֶת לחוּקֵי האיחוד האירופי

06:10: וְעידת האַקלים תֵיעָרֵך בגלזגו בשָבוע הבא

06:10: מרתון ירושלים יִתְקַיֵים מחר בבוקר

06:10: יום הקולְנוע הישראלי: אַלְפֵי ישראלים צפו ב-32 הסרָטים הישְׂרְאלים שהוּצְגו אתמול בבָתֵי הקולנוע

06:10: התַחזית: עלייה קלה בטמפרטורות

מגֵפַת הקורונה 

06:10: במשרד הבריאות מַמְתִינִים להַחְלָטַת ה-FDA ונֶעֱרָכִים לחיסוּן הילדים

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: ממחר: אפשר לְקַיֵים אֵירועים הֲמוֹנִיים ללא הַגְבָּלַת מספר המִשתתפים – אך בכָפוּף להַגְבָּלות התו הירוק 

06:10: ישראל תְאַפְשֵר כְּניסה של תַיָירים לישראל הָחֵל מ-1 בנובמבר, במִגְבָּלות

06:10: מ-15 בנובמבר יוכלו להיכָּנס לישראל תַיָירים שחוּסְנו בחיסוּן הרוסי ספוטניק, במִגְבָּלות

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-431 נִדבקים חדשים, 234 חולים במַצָב קשה, 139 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,073

06:10: יותר מ-3.924 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו