כותרות

יום חמישי י"א באלול תשפ"א 19.08.21


06:10: משרד הבריאות צָפוי להחליט היום על מַתַן מָנָה שלישית של החיסון לבני 40 ומעלה 

06:10: קבינט הקורונה יִתכנס ביום ראשון לָדון בנושא פְּתיחת שְנת הלימודים

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט צָפוי לצאת לארה"ב ביום חמישי הבא, בְּהַזְמָנַת הנָשִׂיא ביידן

06:10: נְשִׂיא מצרים הִזמין את ראש הממשלה בנט לביקור רִשְמי במצרַים

06:10: הנָשִׂיא ביידן: נִישָאֵר באפגניסטן עד לפינוי כל האֶזרחים האמריקנים מהמדינה

06:10: האיטי: מִנְיַין ההרוגים ברַעַש האדמה שפָּקַד את האיטי בשבת עלה ל-2,189

06:10: מאתמול: החמרה בתַקנות התו הירוק והסגול באֵירועי תרבות וספורט, כנסים ותַערוכות, בתי מלון, חדרֵי כושֶר וסטודיו, בתי תפילה ליותר מ-50 איש, אולָמות וגנֵי אֵירועים, פסטיבלים, מִסעדות, ברים, חדרי אוכל ובתי קפה, מוזיאונים וסִפריות, פארקי שַעֲשועים ומוסָדות להשכלה גבוהה

06:10: מאתמול: ילדים מגיל 3 צריכים לְהַרְאות בכניסה למִסעדות ולאֵירועים תוצָאָה שְלילית של בדיקת קורונה

06:10: הפארקים הְלאומיים ושְמורות הטֶבע לא נִכנסו לרְשימת האֲתָרִים הפועלים על פי כְּלָלֵי התו הירוק

06:10: תוֹרִים ארוכים נִראו אתמול בתחנות לבְדיקות קורונה מְהירות

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה בתַחֲלוּאה בזַן הדלתא

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 7,870 נִדבקים חדשים, 600 מהחולים במַצָב קשה, 103 חולים מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,723

06:10: יותר מ-1.166 מיליון ישְׂרְאלים בני 50 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון

06:10: ארה"ב תַתחיל לחסן את אֶזרחיה במְנת חיסון שלישית בחודש הבא

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: התַחזית: טמפרטורות רגילות לעונה

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!