כותרות

יום חמישי ט׳ באדר א׳ תשפ״ב 10.02.22


06:10: ראש הממשלה, שר האוצָר ושָׂרַת הכַּלְכלה והתַעֲשִׂייָה הִצִיגו בְמסיבת עיתונָאים תוֹכְנית לְהַפְחָתַת יוֹקֶר המִחְיָה

06:10: בתוכנית המֶמשלתית לְהוֹרָדַת יוֹקֶר המִחְיָה: הַפְחָתַת מיסים למִשפחות עובדות ולבַעֲלֵי שָׂכָר נָמוּך, הורָדַת מְכָסִים, הַקְטָנַת העלייה במְחירֵי החַשמל

06:10: צֶוֶות של משרד המִשפטים, המוסָד והשַבַּ"כּ בּוֹדֵק את השימוּש שעָשתה המִשטרה בתוֹֹכְנוֹֹת רִיגוּל 

06:10: נִמְשֶכֶת המְתִיחוּת בין רוסיה לאוקראינה

06:10: שני פועלֵי בִּנְיָין נֶהֶרגו אתמול בנְפילה מבִּניין בן 40 קומות באֲתַר בְּנִייָה בתל אביב

06:10: הכַּלָנִיוֹת פורחות בנֶגֶב: פסטיבל 'דָרום אדום' מִתקיים בסופֵי השבוע של חודש פברואר

06:10: בבנק הדם מְדַוְוחים על מַחְסור במְנות דם וקוראים לציבור לִתְרוֹם דם

מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת היְרידה בתַחֲלוּאה באומיקרון

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל -0.79

06:10: המוּמְחים מַזהירים מפני אֲוִוירַת 'סוף קורס': לא 'תַם הטֶקֶס'!

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-37 אלף נִדְבָּקים חדשים, אך מַעֲרִיכִים כי מספר המְאומָתים גדול יותר, 1,153 חולים במַצָב קשה, 273 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 9,337

06:10: 4.451 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 680,111 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גשם מהצָפון ועד הנגב

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת