כותרות

יום חמישי ח' בחשון תשפ"ב 14.10.21


06:10: מִתקֶפֶת סייבר על בית החולים הִלֵל יפה בחדרה

06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה ליד חוֹמְס

06:10: חשד לפיגוע דְריסה ליד ירושלים: לוחם מִשְמַר הגְבול נפצע פצעים בינוניים

06:10: שר החוץ יאיר לפיד מְקיים בוושינגטון פגישות עם רָאשֵי המִמְשָל בארה"ב 

06:10: ראש השב"כ החדש רונן בר נכנס אתמול לתַפקידו

06:10: מְחָאַת הרופאים המִתְמַחִים נמשכת

06:10: השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע העֲלייה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עד יום ראשון אפשר לְהַצִיג תְעודת מִתְחַסֵן במקום תו ירוק חדש

06:10: משרד הבריאות בִּיטֵל את חוֹבַת הבידוד להורֶה בַּעַל תו ירוק שיַלְדוֹ חולה בקורונה

06:10: בּוּטַל התו הירוק באטרקציות בִּשְטָחים פתוחים ובחֲלָלִים פתוחים במִסעדות ובִבריכות שְׂחִייָה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,176 נִדבקים חדשים, 408 חולים במַצָב קשה, 170 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,959

06:10: יותר מ-3.791 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: בלי שינוי