כותרות

יום חמישי ז׳ בכסלו תשפ״ב 11.11.21


06:10: פורום המוּמְחִים של משרד הבריאות מַמְליץ לְחַסֵן גם את הילדים נגד קורונה 

06:10: מנכ"ל משרד הבריאות צָפוי לְהַחְליט בקרוב בנושֵׂא חיסון הילדים

06:10: רָשוּת התַחֲרוּת מַמשיכה לַחקור חֲשָדוֹת לתֵיאוּם מְחירים ולקַרְטֵל ברִשְתוֹת השִיווּק

06:10: בוַועֲדַת הכַּלְכָּלָה של הכנסת הִתקיים אתמול דִיוּן סועֵר ביוֹקֶר המִחְיָה בהִשתתפות בְּעָלִים ומְנהלים של רִשְתוֹת שִיווּק  

06:10: בִּשְׂדֵה בּוֹקֵר שבנֶגֶב הִתקיימה אתמול האַזְכָּרָה השְנָתית לראש המֶמשלה הרִאשון דוד בן גוריון 

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: בארה"ב הִתְחִיל מִבְצַע חיסון הילדים נגד הקורונה בחיסון של פייזר

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-257 נִדבקים חדשים, 147 חולים במַצָב קשה, 101 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,133

06:10: 4.004 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: התחזית: ירידה בטמפרטורות

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בְנְסִיעָה בכְבישים בין עירוניים גם בשעות היום