כותרות

יום חמישי ב' בטבת תשפ"א 17.12.20


06:30: בתי החולים וקופות החולים נֶעֱרָכים להתחלת מַתַן החיסונים בשבוע הבא

06:30: בפעם השלישית השבוע: יְשיבת הממשלה שהייתה אֲמוּרָה להִתקיים היום בּוּטלה

06:30: משרד הבריאות פִּרסם את סדר העֲדִיפויות במַתַן החיסונים

06:30: ראשונים יִתְחסנו צִוְותֵי הרְפואה וההַצָלָה, העובדים והדַיָירים בבתי האבות ובני 60 ומעלה

06:30: בשָלָב השני תִתחסן קבוצת הסיכון: בעלי מַחֲלות. אחריהם: מורים, סוהֲרים ואֲסירים וחַיָילי צה"ל

06:30: בשָלָב השלישי יִינָתן החיסון לכְלַל האוכלוסייה

06:30: לא יקבלו חיסון: ילדים ובני נוער עד גיל 16, נשים בהֵריון ונשים מְניקות, נשים שמְתַכְנְנוֹת להיכנס להֵריון, הסובלים מאלרגיות

06:30: נִמשכת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אוּבחנו 2,181 נדבקים חדשים

06:30: מִנין הנפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 3,034

06:30: בישראל נכון לאתמול: 20,792 חולים פעילים, 688 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 395 מהם במצב קשה ו-154 מוּנשמים

06:30: המגֵפה בעולם: 1.663 מיליון מתים, 76.657 מיליון נדבקים

06:30: התחזית: גשם מצפון ועד דרום

שמרו על בריאותכם ועל כולנו!

התמונה באדיבות תיק תק+