כותרות

יום חמישי א׳ בחשוון תשפ״ב 07.10.21


06:10: אִרגון הרופאים המִתְמַחִים דוֹחֶה את הַצָעוֹת הממשלה לקיצור התוֹרָנוּיוֹת לחלק מהרופאים בפריפריה: נַגִיש 2,600 מִכתְבֵי הִתְפַּטְרות 

06:10: המְטַפְּלות במְעוֹנוֹת היום מַמשיכות בשביתה במְחָאָה על שְׂכָרָן הנָמוּך והמַחסור בכוח אדם

06:10: הנָשִׂיא הרצוג בטֶקֶס לציון 80 שנה לטֶבַח באבי יאר: האנטישמיות והַכְחָשַת השואה קַיָימות גם בימים אלה

06:10: הקבינט הֶחליט: עד 17 באוקטובר אפשר לְהַצִיג תְעודת מִתְחַסֵן במקום תו ירוק חדש

06:10: ממחר – מְבוּטָל התו הירוק באטרקציות בִּשְטָחים  פתוחים

06:10: מיום שני מְבוּטָל התו הירוק גם בחֲלָלִים פתוחים במִסעדות ובִבריכות שְׂחִייָה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,605 נִדבקים חדשים, 472 חולים במַצָב קשה, 193 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,862

06:10: יותר מ-3.654 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-700 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: עֲלִייָה בטמפרטורות