כותרות

יום חמישי ט"ו בחשון תשפ"ב 21.10.21


06:10: משרד הבריאות: בישראל הִתְגַלו כמה נִדְבָּקִים בתַת הזַן החדש של הדֶלתא AY4.2 המתפשט בבריטניה ובמדינות באירופה

06:10: עדיין לא ידוע אם הזַן החדש מִדַבֵּק יותר או מְסוּכָּן יותר

06:10: ראש הממשלה קִייֵם אתמול פגישת הִתְיַיעצות בנושא הזַן החדש

06:10: ה-FDA  אִישֵר את חיסון הבוסטר של 'מודרנה' ו'ג'ונסון אנד ג'ונסון'

06:10: מחקר חדש: יְעילוּת של 90% במְניעַת הַדְבָּקה וִיעילות של 93% במְניעת מחלה תַסְמִינִית בְּקֶרֶב בני נוער שהִתחַסנו בחיסונֵי פייזר

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: מיום ראשון – מִתְוֵוה 'הכיתה הירוקה' יִתְרַחב גם ליִישובים צהובים וגם לגני הילדים ומְעוֹנוֹת היום 

06:10: ישראל תְאַפְשֵר למְחוסנים בחיסון הרוסי להיכנָּס לישראל לאחר בְּדיקת קורונה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,135 נִדבקים חדשים, 343 חולים במַצָב קשה, 155 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,029

06:10: יותר מ-3.871 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: הִתְחַמְמות קלה, ייִתָכן טִפְטוּף