חברה

המשפחות בישראל 

המשפחות בישראל  הצילום: Pixabay

המשפחות בישראל 

נְתונים לְרֶגֶל יום המשפחה

לְרֶגֶל יום המשפחה החל ב-ל' בשבט פִּרְסְמה הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה נְתונים על המשפחות בישראל. הנְתונים נכונים לשנת 2019.

הינה נְתונים אחדים: 

בשנת 2019 היו בישראל 2.14 מיליון משפחות. 79% מהן משפחות יְהודיות וכ-18% מהן משפחות ערביות.

מְגוּרים במִסְגֶרֶת משפחה גַרְעִינִית הם הנְפוֹצִים ביותר (כ-88% מהיהודים וכ-96% מהערבים).

כ-94% מהזוגות בישראל הם זוגות נְשׂוּאים, והיֶתֶר (כ-106 אלף זוגות) הם זוגות החיים יַחַד ללא נישואין.

מספר הילדים במשפחה

המשפחה הישְׂרְאלית כוללת במְמוּצָע 3.72 נְפָשוֹת. בנושא זה אין שינוי בעָשׂוֹר האחרון.

כמַחֲצִית מהמשפחות מורְכָּבוֹת מזוג הורים וילד אחד לְפחות עד גיל 17.

בערים הגדולות המונות 100 אלף תושבים ויותר, האחוז הגבוה ביותר של משפחות שכולְלות זוגות עם ילדים עד גיל 17 היה בבית שמש – כ-70%, לְעוּמַת כ-48% במְמוּצָע הארצי.

בישראל, אחוז הילדים עד גיל 17 המִתְגוררים עם שני הורים (92%), גבוה מהאחוזים במַרְבִּית מדינות ה-OECD.

אחוז הזוגות ללא יְלדים במשפחות היהודיות (כ-29%) גבוה מהאחוז במשפחות הערביות (כְּ-11%).

האחוז הגבוה ביותר של זוגות לְלֹא ילדים היה בתל אביב-יפו – כ-44% לעומת 26% במְמוצע הארצי.

משפחות חַד-הוֹרִיוֹת

כ-11% מִכְּלל המשפחות עם ילדים עד גיל 17, הן משפחות חַד-הוֹרִיוֹת (כ-131 אלף), בְּדוֹמֶה לאחוז שלהן בעשור האחרון. בראש כ-88% מהמשפחות החד הוריות עמדה אישה. כ-18% מכלל האימהות החד-הוריות עם ילדים עד גיל 17, הן רַוָוקוֹת.

האחוז הגבוה ביותר של משפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 17 היה בבאר שבע – 10%, לְעוּמַת כ-6% בממוצָע הארצי.

סטודנטים

30% מהסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בתש"ף היו נשואים. אחוז הנשואות בְּקֶרֶב הנשים היה גבוה מאחוז הנְשׂוּאים בקרב הגברים (32% בין הנשים ו-28% בין הגברים).

28% מהסטודנטיות היו אימהות.