חינוך

בישראל 179,267 מורים ומורות

בישראל 179,267 מורים ומורות הצילום: למ"ס

בישראל 179,267 מורים ומורות

נתונים על מורים ועל תלמידים בישראל

לרגל יום המורה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סרטון ובו נתונים על מורים ועל תלמידים בישראל.