בארץ

יום הזיכָּרון תשפ"ב

יום הזיכָּרון תשפ"ב הצילום: Kobi Gideon לע"מ

יום הזיכרון תשפ"ב

נזכור את כולם

ערב יום הזיכָּרון לחַלְלֵי מַעַרְכות ישראל ונִפְגְעֵי פעולות האֵיבָה תשפ"ב פִּרסם משרד הביטָחון את מספר חַלְלֵי מַעַרְכות ישראל משנת 1860 ועד היום: 24,068.

מיום הזיכרון אֶשְתָקַד נוֹסְפוּ 56 חֲלָלִים לְמִנְיַין הנופְלים. 84 נָכִים נִפְטְרו כְּתוצָאָה מִנָכוּתָם והוּכְּרו השנה כחַלְלֵי מַעַרְכות ישראל.

הנרצחים בפעולות איבה

לִקראת יום הזיכָּרון לחַלְלֵי מַעַרְכות ישראל ופְעולות האֵיבה מְפרסם הבּיטוּח הלְאומי את מספר האֶזרחים שנִסְפו בפעולות איבה מיום הַכְרָזַת המדינה ועד היום: 3,199. מספר זה כּוֹלֵל גם 125 אזרחים זרים שנִסְפּו בפִיגועים בארץ ו-100 ישראלים שנספו בחו"ל.

מיום הזיכרון בשנה שעברה נֶהֶרְגו 33 אזרחים בפעולות איבה. נפטרו ארבעה נפגעי איבה עם נכות קשה.

פיגועֵי האֵיבָה הוֹתִירוּ 3,218 יְתוֹמים בהם 122 יְתומים משני ההורים, 800 אַלְמָנים ואלמנות ו-1,216 הורים שַכּוּלִים.

823 ילדים ובנֵי נוער עד גיל 18 נהרגו בפיגועים, 231 משפחות סָפְגוּ אֲבֵדוֹת מְרוּבּוֹת של יותר מחָלָל אחד למשפחה.

 

ערב יום הזיכרון

ביום שלישי, ערב יום הזיכרון, ייסגרו החנויות, בתי הקפה ובתי השעשועים ב-19:00.

בשעה 20:00 תִישָמַע ברַחבֵי האָרֶץ צְפִירת זיכרון בת דקה שתציין את פתיחתו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונִפְגְעי פעולות האֵיבָה.

מיד לאחר הצפירה יָחֵלו עַצְרות הזיכרון ברחבי הארץ. 

טֶקֶס הזיכרון המרכזי יִתְקיים ברַחֲבַת הכותֶל בירושלים.

במשכן הכנסת ייערך ב–21:15 האירוע 'שירים לזכרם'.

 

יום הזיכרון

ביום רביעי, יום הזיכרון, בשעה 11:00 בבוקר, תִישָמַע צְפירת זיכָּרון בת שתי דקות ולאחריה יָחֵלו טִקסי הזיכרון המַמְלַכְתִיים ב-52 בתי העָלמין הצבאיים ברחבי הארץ ובאֲתָרֵי ההַנְצָחָה.

הטקס המרכזי יתקיים בהֵיכַל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל בירושלים.

מיד לאחר הצפירה, ב-11:02, יחלוף מעל ההיכל מַטַס מיוחד של מטוסֵי קְרָב במִבְנֶה חָסֵר.

טִקסֵי זיכרון יתקיימו במוסְדות החינוך, במוסְדות ציבור ובמַחֲנוֹת צה"ל.

בשעה 13:00 יִתקיים באַנְדרטַת הזיכָּרון לחלְלי פעולות האֵֵיבָה בהר הרצל טקס האַזְכָּרָה הממלכתי לחללי פעולות האיבה.

מערב יום הזיכרון ועד למוצאי יום הזיכרון יְשוּדְרו שמותיהם של חללי מערכות ישראל ברֶצֶף בָּעֲרוּצֵי טלוויזיה לפי סדר תַאֲריך נְפילָָתָָם.

הציבור מוזמן להדליק 'נֵר יִזְכּוֹר' וירטואלי באֲתַר 'יִזְכּוֹר' של משרד הביטחון. אפשר להדליק נר כְּלָלִי לזֵכֶר הנופלים או נֵר אישי לאַחַד הנופלים.

 

בתמונה: טקס פתיחת אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ברחבת הכותל המערבי בירושלים. 2015 Kobi Gideon לע"מ