בארץ

יום הִזדהות עם העיוְורים ולְקוּיֵי הרְאִייָה

יום הִזדהות עם העיוְורים ולְקוּיֵי הרְאִייָה

יום הִזדהות עם העִיוְורים ולְקויי הראייה

6 ביוני

לרגל היום להגברת המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, החל ב-6 ביוני פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על אנשים לקויי ראייה בישראל, מתוך הסקר החברתי 2016.

הנתונים מתייחסים למבוגרים, בני 20 ומעלה. הנה נתונים אחדים:

13% מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי.

11% מתקשים קושי מועט ו-2.5% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים.

שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 44% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי – 30% במידה מועטה, ול-14% יש קושי רב בראייה או שאינם רואים בכלל.

שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 57%, לעומת 76% בקרב שאר האוכלוסייה.

רבע מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשים בדידות ודיכאון לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב שאר האנשים.

 

בתמונה: אדם עיוור נעזר בכלב נחייה בעת ביקור בקניון (ויקיפדיה)כ