בארץ

בישראל יותר ממיליון אזרחים ותיקים

בישראל יותר ממיליון אזרחים ותיקים תעודת אזרח ותיק (ויקיפדיה)

בישראל יותר ממיליון אזרחים וָתִיקִים 

רק 27% מהם נולדו בישראל

לְרֶגֶל יום הקָשִיש הבֵּינלאומי החל ב-1 באוקטובר פִּרסמה הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה נְתוּנים על האֶזְרָחִים הווָתִיקִים בישראל. בישראל מְצַייְנִים השנה את אֵירוּעֵי חודש האזרח הוותיק מ- 14באוקטובר עד 14 בנובמבר. אירועי "חודש האזרח הוותיק", עומדים השנה בסימן 70 שנות מדינה.

אזרח ותיק הוא כל אדם שגילו 65 ומעלה. בישראל חיים כמיליון ו-18 אלף אזרחים ותיקים, ורובם הגדול (85%) מְרוּצִים מחייהם.

בשנת 2017, בפעם הראשונה בישראל, הגיע מספר התושָבים הוותיקים ליותר ממיליון, והם מְהַווִים 11.6 אחוזים מכלל האוכלוסייה. לְשֵם הַשְווָאָה, בשנת 1948, בעֵת הֲקָמַת המְדינה, האזרחים הוותיקים היו 4% מכלל התושבים.

נשים וגברים     

56% מהאזרחים הוותיקים הם נשים, ואין זה מַפְתִיעַ, משום שתוֹחֶלֶת החַיִים של נשים (87) גבוהה מתוחלת החיים של גברים (84.4). כ-60% מהאזרחים הוותיקים נשואים וכרבע מהם אַלְמָנִים. בְּקֶרֶב הגברים – 77% נשואים ו-10% אלמנים, ובקרב הנשים – פחות ממַחֲצִית (46%) נשואות ויותר משְלִיש (36%) אלמנות.

יְלִידֵי הארץ ועולים    

מבין הוותיקים היהודים, 59% הם ממוֹצָא אירופה-אמריקה, 37% ממוצא אסיה-אפריקה, ו-4% ממוצא ישראלי (יְלִידֵי ישראל שגם אביהם יליד ישראל). 27% מבני ה-65 ומעלה נולדו בישראל, לְעוּמַת 59% בכלל האוּכְלוּסייָה. כלומר, האוכלוסייה הוותיקה היא בְּרוּבָּהּ המַכְרִיעַ אוכלוסיית עולים.

חלקם היחסי של בני 65 ומעלה בקרב עולי בריה"מ (לשעבר) שעלו לארץ משנת 1990, הוא 24.1% – גבוה ב-12% מחלקם בכלל האוכלוסייה (11.6%). חלקם היחסי של העולים מבריה"מ (לשעבר) בני 65 ומעלה מקרב כלל האזרחים הוותיקים בישראל הוא 18.3%.

עובדים?  

נכון לשנת 2017, כ-21% מהוותיקים עבדו (כ-30% מהגברים וכ-14% מהנשים). ההַכְנָסָה החודשית (ברוטו) לאזרחים ותיקים היא 7,338 שקלים במְמוּצע. 27.5% מההכנסה מגיעה מעבודה (2,019 שקלים), 27.5% מקִצְבְּאוֹת הבִּיטוּחַ הלְאוּמִי (2,196 שקלים), וכ-36% מפנסיה בארץ או בחוּ"ל (2,657 שקלים).

מְרוּצִים?   

הנתונים מלמדים ש-70% מהאזרחים הוותיקים מרוצים ממַצָבָם הכלכלי, לְעוּמַת 61% מבני 20 עד 64. 43% דִווְחוּ שמצב בריאותם "לא כל כך טוב" או "בכלל לא טוב". ל-83% יש חברים שאיתם הם נפגשים או מדברים בטלפון. 11% חשים בְּדידות לְעיתים קְרובות ו-9% חשו אַפְלָיָה בגלל הגיל בשנה האחרונה.