עוד בנושאי חגים וימים לאומיים

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילן

ט"וּ בִּשבָט – רֹאש השנה לָאִילָן

ט"ו בשבט, היום החמישה עשר בחודש שבט, הוא חג האילנות.

כיום ט"ו בשבט הוא חג הטֶבַע והשמירה על הטבע והסביבה. מציינים את החג בִּנטיעת עצים, בַּאֲכילת פירות ארץ ישראל וּבִיציאה אל הטבע. רבים נוהגים לַעֲרוֹך בו "סֵדֶר לֵיל ט"ו בשבט".

מְקוֹר החג בימים שֶבֵּית הַמִקדָש היה קיים. לפי ההלכה, החקלאים חייבים להביא מַעֲשֵׂר מהפירות שלהם – אחד מכל עשרה פירות – לַכּוֹהנים וְלַלווִיִים בבית המקדש ולעניים. ראש השנה לאילן, שֶחָל בחורף, מְסַמֵן סוף של שנה אחת של פירות, שֶמִמֶנָהּ צריכים להביא את המעשר, והתחלה של שנה חדשה, שממנה צריכים להביא מעשר חדש.

מִנהֲגֵי החג

אֲכִילַת פירות

בט"ו בשבט אוכלים מפירות ארץ ישראל. נוהגים לאכול פֵּירוֹת יְבֵשִים (בעברית נורמטיבית צריך לומר: פירות מְיוּבָּשִים, אבל כולם אומרים פירות יבשים):  אֱגוֹזִים, תְאֵניםתְמָרִים, צימוּקיםחֲרוּבִים, מִשמֵשִים ושקדים.

מְקוֹר הַמַסוֹרֶת לאכול פירות יבשים דַווקָא הוא בכך שבעבר,  זו הייתה הדרך היחידה שֶבָּהּ יהודי הגולה יכלו לאכול מפירות ארץ ישראל בחג.

בגולה החג סימל את הגַעֲגוּעִים לָאָרֶץ וּלְפֵירוֹתֶיהָ.

נְטִיעוֹת בארץ ישראל

עם ראשית הציונות והקמת המושבות הראשונות בארץ ישראל קיבל ט"ו בשבט מַשמָעוּת נוספת: נטיעות בארץ ישראל.

טקס הנטיעות הראשון של ט"ו בשבט התקיים בשנת תרמ"ד – 1884 במושבה יְסוּד הַמַעֲלָה.

ההיסטוריון זאב יעבץ, שהיה גם מחנך ומנהל בית ספר, יצא בקריאה לקבוע את ט"ו בשבט כחג הנטיעות. בט"ו בשבט שנת תר"ן – 1890 יעבץ לקח את תלמידיו לנטיעת עצים במושבה זיכרון יעקב. הרעיון התקבל יפה במושבות נוספות, ובשנת 1908 הִכרִיזָה הסתדרות המורים על ט"ו בשבט כחג הנטיעות.

סדר ליל ט"ו בשבט

סדר ט"ו בשבט הוא מסורת שהחלה אצל חכמי צפת במאה ה-17. גם כיום רבים חוגגים את ט"ו בשבט בארוחה חגיגית ובקריאת הגדה מיוחדת לחג. אוכלים פירות, שותים ארבע כוסות יין אדום ויין לבן, קוראים פסוקים מהמקורות וקטעי קריאה על אהבת הארץ ושרים שירי ארץ ישראל.

טיולים ואֵירוּעִים

בט"ו בשבט מתקיימים אֵירוּעִים בגני הילדים, בבתי הספר וביישובים רבים.

ק.ק.ל, רשות שמורות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע מקיימים סיורים מיוחדים. בכל האירועים מַדגִישִים את חשיבות השמירה על הטבע והסביבה, על החי והצומח.

יוֹם הוּלֶדֶת לַכְּנֶסֶת

בט"ו בשבט מציינים  גם את יום ההולדת לכנסת, שנולדה בט"ו בשבט תש"ט – 14 בפברואר 1949.