מבזקים

חֲשָש מֵהִתְפָּרְצות חוזרת של הקורונה בישראל

מֵחֲשָש לכניסה של הזַן ההודי של הקורונה לארץ ולהִתְפָּרְצות מְחוּדֶשֶת של הקורונה בישראל הֶחליטה המֶמשלה אתמול להקים מחדש את קבינט הקורונה. הצֶוֶות לטיפול במגֵפות של משרד הבריאות החליט לְהַמְליץ על חיסון באופֶן גוֹרֵף לכל בני 12 עד 15. בְּשָלָב זה אין שִינוּי בהַמְלָצוֹת בנושא הבִּידוּד ועֲטִייַת המסֵכות.

ראש הממשלה נפתלי בנט קִייֵם אתמול יְשיבת הַעֲרָכַת מַצָב בהִשְתַתְפוּת שרי הבריאות, החינוך, התַחבורה, ביטָחון הפְּנים, היועץ המשפטי לממשלה, מַנְכַּ"ל משרד הבריאות, פרויקטור הקורונה, נציג המשטרה וגורְמי מִקצועַ נוסָפים.
בפגישה הוּחְלט על הַגְדָלָה מַשְמָעוּתִית של מספר העֲמָדוֹת הקַיָימות כיום לבְדיקות בנתב"ג. הוחלט לְגַיֵיס 250 שוטרים למְשִׂימַת האֲכִיפָה על השָבִים מחו"ל. עוד הוחלט כי הטסים לחו"ל יידרשו למלא טופס נוסע יוצא ולחתום על תצהיר שאומר כי אינם טסים לאחת משש המדינות שבסיכון גבוה: ארגנטינה, רוסיה, הודו, דרום אפריקה, מקסיקו וברזיל. יציאה למדינות אלה תִתְאפַשְר רק באישור מֵרֹאש של ועדת חֲרִיגִים.